Båtförsäkringsmäklaren Grand Savoye Yachting inkluderar C-pod Lite i deras erbjudande

Den franska båtförsäkringsmäklaren Gras Savoye Yachting (GSY) har beslutat att inkludera produkten C-pod Lite som ett godkänt system i deras försäkringsprodukt. Om en C-pod Lite är installerad i båten kommer GSY att erbjuda en rabatt på försäkringspremien och eliminera självrisken.