Det här är C-pod.

C-pod GPS larm och söksystem är ett båtlarm som har skapat ro i sinnet för båtentusiaster i över 50 länder sedan 2005. C-pod visar inte bara din båts position på en karta direkt i telefonen eller på din personliga webportal, men ger dig också realtidsinformation om batteriets spänning, knop, färdriktning, inbrott, haveri, översvämningar och mycket mer.

Med C-pod kan du konfigurera och hantera din båt genom att aktivera/inaktivera sensorer och slå på/av elektronisk utrustning enkelt från soffan eller på semester i en annan kontinent.

C-pod är konstruerad, tillverkad och testad i Sverige och all data sparas på våra servrar för maximal säkerhet. Systemet är helt trådbundet vilket minimerar risken för falsklarm och är lätt att anpassa efter behov med robusta vattentäta kopplingar. C-pod systemets övervakning är unik för att det automatiskt kontrollerar att varje enhets kommunikation med ägaren fungerar. Om enheten tappar GSM mottagning skickas en varning via e-post eller SMS.

C-pod baspaket är lätt att installera och har ett brett utbud av valfria plug-n-play tillbehör, bara att slå på och börja använda!