Det här är Flottkonto.

Verktyget ger full kontroll av en båtflotta. Alla båtarna visas i en gemensam vy och båtarnas status visualiseras med hjälp av färgkoder.

Användargränssnittet ger en effektiv översikt med möjligheten att få mer detaljerad information om en specifik båt genom ett enkelt klick. Vid behov är det lätt att komma åt ett visst konto och hantera detaljerade inställningar.

Hanteringen av en marina, båtklubb eller en professionell flotta har aldrig varit lättare oavsett om behovet är tillförlitlig inventeringi hamnen, besättningskontroll eller snabb åtgärd vid inbrott, stöld eller skada.

Om ett larm utlöses på en av båtarna ändras färgkodningen för båten och ett SMS / e-post skickas ut till de registrerade mottagatna.

Ta kontrollen över din flotta!