Support

[recaptcha id:foo class:bar]

FAQ

Kan jag installera larmet själv?

C-pod är designad för enkel installation. Sensorer och tillbehör är ”plug and play”. Basenheten behöver konstant strömförsörjning vilket kräver lite arbete med att koppla den till båtbatteriet. Ett större system med fler än 2 sensorer inkopplade kräver ytterligare kabeldragning.

Hur aktiverar jag min C-pod?

På basenheten som ingår i C-pod baspaket hittar du din aktiveringskod. För att aktivera enheten (före eller efter installation), skicka denna kod i ett SMS till C-pod servicenummer. C-pod servicenummer hittar du i början av installationsmanualen som följer med baspaketet. Du kommer strax få ett SMS med inloggningsuppgifter för att skapa ett nytt konto på www.mycpod.com. För att teckna ett abonnemang på larmtjänsten gör ett av följande:

  1. För månatliga betalningar, följ betalningsguiden vid din första inloggning, efter att du skapat ditt konto, för att registrera ditt kreditkort för automatiska betalningar.
  2. För att beställa ett förbetalt abonnemang, gå till vår webshop. Du kommer därefter kunna logga in till ditt nya konto utan att behöva registrera något kreditkort.

Om du redan har en aktiverad C-pod men önskar öppna ett pausat abonnemang, se ”Hur öppnar jag ett pausat abonnemang” nedan.

Hur öppnar jag ett pausat abonnemang?

Gör ett av följande:

  1. För månatliga betalningar: Logga in på ditt konto. Om du glömt inloggningsuppgifter, sänd ett SMS till C-pod servicenummer med texten: login. Följ betalningsguiden för att registrera ditt kreditkort för automatiska betalningar. Kontakta C-pod support för att öppna upp kommunikationen med C-pod-enheten.
  2. För årliga betalningar: Besök vår webshop. för att beställa ett förbetalt abonnemang. Du kommer därefter kunna logga in till ditt nya konto utan att behöva registrera något kreditkort. Kontakta C-pod support för att öppna upp kommunikationen med C-pod-enheten.

Kan jag använda ett eget SIM-kort?

Nej, detta är inte möjligt. Anledningen till detta är:

  1. C-pod-tjänsten är serverbaserad och litar inte enbart till SMS-trafik. Den serverbaserade lösningen gör det möjligt att aktivt övervaka varje C-podenhet varje timme för att säkerställa att du aldrig missar ett larm.
  2. Kontantkortslösningar är opålitliga och försäkringsbolag avråder från dem i larmsystem som detta. Spårning, statusuppsateringar, larmnotifikationer etc. kommer inte att fungera i det fall SIM-kortet skulle vara tomt eller inaktivt.
  3. Vi vill att våra kunder skall vara fria från ”dolda kostnader” såsom dyra roamingavgifter.

Hur betalar jag för ett årsabonnemang?

Besök vår webshop för att beställa ett förbetalt abonnemang (12 eller 24 månader). Du kommer då att kunna logga in på ditt konto utan att behöva registrera något kreditkort. Observera att det inte går att registrera årliga betalningar på portalen (www.mycpod.com) utan sådan betalning sker alltid via webshopen.

Hur säger jag upp mitt abonnemang?

  1. Om du har registrerat ditt kreditkort för månatliga betalningar så har ditt C-pod serviceavtal en inledande period om 12 månader som påbörjas det datum den första månadsavgiften dras och kommer därefter att automatiskt förlängas. Du kan säga upp serviceavtalet genom att skriftligen meddela detta till C Security Systems minst 60 dagar innan önskat uppsägningsdatum. Detta datum kan inte vara ett datum som är tidigare än slutdatum för serviceavtalets inledande period.
  2. Om du har köpt ett årsabonnemang så kommer abonnemanget automatiskt pausas vid utgången av abonnemangsperioden såvida du inte registerat ett kreditkort på portalen. I detta fall kommer ditt abonnemang konverteras till ett månadsabonnemang.

Läs våra villkor och bestämmelser här.

Hur installerar jag C-pod?

Vänligen ladda ner och läs installationsmanualen (engelska).

Kan jag använda min egen USB-hubb för att koppla in tillbehör?

Nej. Produkten bör inte användas tillsammans med tredje parts USB-hub och all sådan användning upplöser garantin för basenheten och dess tillbehör. Tillgängliga monteringssatser för att utöka baspaketet återfinns på vår webshop.

Hur många sensorer kan jag installera?

Genom att använda våra monteringssatser, så kan du installera upp till 12 seriekopplade sensorer.

Om jag köper ett nytt tillbehör, kommer abonnemanget bli dyrare?

Nej, serviceavgiften kommer vara densamma oavsett hur många tillbehör som som kopplas in.