Träffa oss på METS

METS2015logodate

C Security Systems ställer ut på METS. Du är välkommen att träffa oss i monter nummer 01.512

METS är världens största mässa av utrustning, material och system för den internationella marina fritidssektorn. Mässan organiseras av Amsterdam RAI i samarbete med Internationella rådet för marina branschorganisationer (ICOMIA).